6 sierpnia 2020

Czwartek, XVIII Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto Przemienienia Pańskiego

Wydarzyło się...

• wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę (1711 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Veritatis splendor (1993 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Świat ludzi morza. Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i ich rodziny.