23 lutego 2020

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Siódma Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• umowna data publikacji pierwszej drukowanej książki – Biblii Gutenberga (1455 r.)

• ukazała się książka Pamięć i tożsamość papieża Jana Pawła II (2005 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów. Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.