11 lutego 2020

Wtorek, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Wydarzyło się...

• w Lourdes miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej Bernadecie Soubirous (1858 r.)

• Stolica Apostolska i Włochy podpisały Traktaty laterańskie na mocy których m.in. powstało państwo-miasto Watykan (1929 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów. Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.