10 lutego 2020

Poniedziałek, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

Wydarzyło się...

• zawarto konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1925 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów. Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.