27 grudnia 2019

Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, II

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

Wydarzyło się...

• papież Paweł VI wezwał Izrael do uznania praw Palestyńczyków (1975 r.)

• Jan Paweł II spotkał się w więzieniu z Ali Ağcą (1983 r.)

• w Toruniu rozpoczął się proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki (1984 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Za życie modlitwy. Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.