20 czerwca 2019

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• w kościele parafialnym w Wadowicach został ochrzczony Karol Wojtyła (1920 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.