17 czerwca 2019

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wydarzyło się...

• zakończyła się VII Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski (1999 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.