16 czerwca 2019

Niedziela, XI Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Wydarzyło się...

• rozpoczęła się II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (1983 r.)

• w Starym Sączu Jan Paweł II kanonizował św. Kingę (1999 r.)

• Jan Paweł II kanonizował ojca Pio z Pietrelciny (2002 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.