14 lutego 2019

Czwartek, V Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

Wydarzyło się...

• ur. św. Walenty , biskup Terni, męczennik (269 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.