14 lutego 2019

Czwartek, V Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy