2 lutego 2019

Sobota, III Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto ofiarowania Pańskiego

Wydarzyło się...

• prymas Polski Józef Glemp został kardynałem (1983 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.