22 września 2021

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

OFIAROWANIE PAŃSKIE

Święto powstało na Wschodzie, a w VI wieku
rozpowszechniło się także na Zachodzie.

Początkowo nazywane było „świętem świateł”,
nawiązując do słów z Pieśni Symeona,
przytoczonych w Ewangelii Łukasza i odnoszących
się do Jezusa: „Światło na oświecenie
pogan”.

Ten związek ze światłem
przyczynił się do powstania zwyczaju poświęcania
świec (gromnic), od którego też
wzięła się ludowa nazwa święta („Gromniczna”).
Ofiarowanie Pańskie, które do reformy
kalendarza określano jako „Święto
Oczyszczenia”, kończy obchody Bożego Narodzenia
i rozpoczyna drogę ku Wielkanocy
z racji złożonej przez Maryję Pannę ofiary za
swego Pierworodnego oraz zgodnie z proroctwem
Symeona.