30 listopada 2017

Czwartek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I

Święto św. Andrzeja, apostoła

Wydarzyło się...

• odbyło się ostatnie posiedzenie Soboru laterańskiego IV (1215 r.)

• papież Paweł VI opublikował konstytucję apostolską Sacram Unctionem Infirmorum o namaszczeniu chorych (1972 r.)

• Benedykt XVI wydał swą drugą encyklikę Spe salvi (2007 r.)