4 listopada 2017

Sobota, XXX Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

Wydarzyło się...

• Benedykt XVI wydał konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus , powołująca ordynariaty personalne dla anglikanów, którzy chcą uznać zwierzchnictwo papieża i zachować jednocześnie elementy dotychczasowej tradycji liturgicznej (2009 r.)