18 czerwca 2021

Piątek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się 26 marca

2015 – Pod Stadionem Narodowym w Warszawie odsłonięto pomnik Kazimierza Górskiego.

1967 – Papież Paweł VI ogłosił encyklikę społeczną Populorum progressio.

1995 – Zniesiono kontrolę na wewnętrznych granicach obszaru Schengen.