20 listopada 2019

Środa, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Wydarzyło się 26 marca

2015 – Pod Stadionem Narodowym w Warszawie odsłonięto pomnik Kazimierza Górskiego.

1967 – Papież Paweł VI ogłosił encyklikę społeczną Populorum progressio.

1995 – Zniesiono kontrolę na wewnętrznych granicach obszaru Schengen.