10 sierpnia 2020

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Wydarzyło się 26 marca

2015 – Pod Stadionem Narodowym w Warszawie odsłonięto pomnik Kazimierza Górskiego.

1967 – Papież Paweł VI ogłosił encyklikę społeczną Populorum progressio.

1995 – Zniesiono kontrolę na wewnętrznych granicach obszaru Schengen.