14 czerwca 2021

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Św. Jan Klimak

ATRYBUTY: krzyż, drabina prowadząca do nieba.

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Jan urodził się około 579 roku i już w bardzo młodym wieku wybrał życie mnisze, które przeżył zarówno w cenobium, jak i w eremie. Został opatem klasztoru na Górze Synaj.

Kiedy miał około 60 lat, napisał ważne dzieło o życiu ascetycznym, zatytułowane Drabina raju, przez co otrzymał przydomek „Klimak”, który po grecku znaczy „ten od drabiny”. Zmarł na Górze Synaj około 649 roku.

Przedstawia się go w szatach mniszych lub jako wskazującego uczniom drabinę ascezy mistycznej.