18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Lea

PATRONKA: Zwana (przez Świętego Hieronima) głową klasztoru i matką dziewic.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „lwica”. Rzymska matrona, która zostawszy wdową w młodym wieku, postanowiła zrezygnować z drugiego małżeństwa z konsulem Vettiusem Agoriusem Praetextatusem, aby uczestniczyć w życiu religijnym żeńskiej wspólnoty monastycznej, odwołującej się do Świętego Hieronima.

Należały do niej także Paola i Marcela ze szlacheckich rodzin. Jedyne informacje o niej czerpiemy z listu Świętego Hieronima datowanego na rok 384 (rok śmierci Lei), w którym święty chwali jej cnoty i egzystencję w całości opartą na modlitwie i miłosierdziu.

Sporadyczna ikonografia przedstawia ją w postawie modlitewnej.