15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Bł. Marcel Calla

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, jest zdrobnieniem od imienia Marek, znaczy „poświęcony bogu Marsowi” i „urodzony w marcu”.

Urodził się 6 grudnia 1921 r. w Rennes jako drugie z dziewięciorga dzieci w bardzo religijnej bretońskiej rodzinie. Mając 12 lat podjął pracę w drukarni. Należał do Stowarzyszenia Młodych Robotników Katolickich (JOC), a także do skautingu.

W 1943 r. Marceli został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. W 1944 roku został aresztowany za „nadmiernie katolickie poglądy”. Najpierw umieszczono go w więzieniu, a potem w obozach koncentracyjnych: Flossenburgu i Mauthausen.

Zmarł w opinii świętości 19 marca 1945 w obozie Mauthausen- Gusen, mając 24 lata. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II 4 października 1987 r.