10 sierpnia 2020

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Wydarzyło się 8 marca

1948 – W Łodzi założono Wyższą Szkołę Filmową – „Filmówkę”.

1953 – Władze zawiesiły wydawanie Tygodnika Powszechnego.

1957 – Edward Gierek został I sekretarzem KW PZPR w Katowicach.

1964 – W katedrze wawelskiej odbył się ingres arcybiskupi Karola Wojtyły.

2008 – Powstało Narodowe Archiwum Cyfrowe

1816 – Przyszli papieże Leon XII i Pius VIII zostali kardynałami

1817 – Założono Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE).

pl.wikipedia.org