25 lutego 2020

Wtorek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Narodził się Jezus Chrystus

1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,
chwałę Mu na wysokości nucą anieli:

Ref. Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,
Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają.

Ref. Gloria...

3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,
cześć oddają i witają Pana nad Pany.

Ref. Gloria...

4. Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary,
złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary.

Ref. Gloria...

5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,
jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.

Gloria...