28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Dzięki, o Panie, składamy dzięki

ref: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę. ref:

2. Za to,że dałeś nam miłość. ref:

3. Za to,że dałeś nam siebie. ref:

4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:

5. Ty nam przywracasz życie. ref:

6. Za to,że jesteś z nami. ref:

7. Tobie śpiewamy z radością. ref: