28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Przystąpię do ołtarza Bożego

Ref. Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.

1. Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
sprawy mojej broń
wobec grzesznych i niezbożnych,
z rąk złośliwych zbaw.

2. Wszak Tyś, Boże, mocą moją,
czemuś wzgardził mną?
czemu chodzę zasmucony,
gdy mnie dręczy wróg?

3. Światło Twe i prawdę Twoją,
by mnie wiodły, ślij.
Niech na Syjon mnie zawiodą,
do przybytków Twych.

4. I przystąpię do ołtarza,
gdzie przebywa Bóg,
Bóg, co radość w sercu nieci
i wesele śle.

5. Ufaj Panu, bo na nowo,
będę wielbił Go
jako mego Zbawiciela,
jako Boga mego.