28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Płynie z serca mego pieśń wzniosła

1. Płynie z serca mego pieśń wzniosła,
Pienie moje poświęcam królowi.

2. Język mój natchniony niby pióro pisarza,
Biegle piszącego.

3. O, najpiękniejszy pośród synów ludzkich!
Wdzięk jest rozlany na wargach Twoich, przeto, i ubłogosławił Cię Bóg na wieki.

4. Przypasz miecz do biódr swoich, o Potężny:
Dostojność i chwałę Twoją.

5. Wystąp zwycięsko dla prawdy i sprawiedliwości,
A Twoja prawica niech dokaże cudów.

6. Strzały Twe ostre, narody Ci poddają;
Odwagę tracą wrogowie Twoi, Królu.

7. Tron Twój, o Boże, trwać będzie na wieki
Berło Twej władzy berłem sprawiedliwym.

8. Miłujesz sprawiedliwość,
A brzydzisz się nieprawością.