28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Boże, obdarz Kościół Twój

Uradowałem się wezwaniem:
Pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram Twoich,
Jeruzalem nowe, Kościele święty!

Ref.
Boże, obdarz Kościół Twój
jednością i pokojem.

O Jeruzalem, miasto pokoju,
w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
aby wielbić Imię Pana.
Ref.

Prosimy o pokój dla ludu Twego,
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych
Prosimy o dobra Twoje.
Ref.