28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Oto Jezus umiera

1. Oto Jezus umiera,
Uważaj grzeszniku,
Śmierć Mu oczy zawiera,
Zapłacz niewdzięczniku.

Ref: O grzechy ludzkie, wyście to sprawiły,
Pana swojego,
Złośliwie zabiły.

2. Oczy krwią zasłonione
Twarz pięściami starta,
Włosy potem zwarzone
Głowa cierniem zdarta.

Ref: O grzechy ludzkie ...

3. Ręce gwoźdźmi przeszyte,
Serce rozpłatane,
Nogi na krzyżu przybite,
Żyły poszarpane.

Ref: O grzechy ludzkie ...