18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Oto Jezus umiera

1. Oto Jezus umiera,
Uważaj grzeszniku,
Śmierć Mu oczy zawiera,
Zapłacz niewdzięczniku.

Ref: O grzechy ludzkie, wyście to sprawiły,
Pana swojego,
Złośliwie zabiły.

2. Oczy krwią zasłonione
Twarz pięściami starta,
Włosy potem zwarzone
Głowa cierniem zdarta.

Ref: O grzechy ludzkie ...

3. Ręce gwoźdźmi przeszyte,
Serce rozpłatane,
Nogi na krzyżu przybite,
Żyły poszarpane.

Ref: O grzechy ludzkie ...