5 sierpnia 2021

Czwartek, XVIII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

Św. Jan Ogilvie

ATRYBUT: palma męczeństwa.

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Jan Ogilvie urodził się w Szkocji w 1579 roku. Od wieku czternastu lat studiował w Belgii i w Niemczech. Tutaj nawrócił się na katolicyzm i wstąpił do nowicjatu jezuitów w Brunn na Morawach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1610 roku.

Wrócił do Szkocji, gdzie katolicy byli prześladowani, i działał tam potajemnie od 1613 roku. W następnym roku został aresztowany, poddany torturom, a następnie skazany za obrazę majestatu w 1615 roku w Glasgow. Został kanonizowany w 1976 roku. Przedstawia się go w sutannie i czarnym płaszczu.