27 lutego 2020

Czwartek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Czwartek po Popielcu

Św. Róża z Viterbo

OPIEKUNKA: od 1922 roku młodzieży żeńskiej Akcji Katolickiej.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i oznacza kwiat róży. Urodziła się w Viterbo w 1235 roku, jeszcze jako dziecko miała widzenie i wstąpiła w bardzo młodym wieku do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Uzdrowiona z choroby, zaczęła na ulicach Viterbo głosić sprzeciw wobec cesarza Fryderyka II, nieprzyjaciela papieża. Uznana za niebezpieczną, została wypędzona z miasta, do którego mogła wrócić dopiero po śmierci cesarza.

Zmarła w wieku osiemnastu lat, wyniszczona niestrudzonym praktykowaniem dzieł miłosierdzia. Jej kult zaczął się zaraz po śmierci.

4 września wspomina się przeniesienie jej ciała do kościoła Santa Maria delle Rose. Przedstawia się ją w habicie tercjarki, jej atrybutami są róże i lilie.