31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Kiedy słyszę na obłokach

Kiedy słyszę na obłokach anielskie śpiewanie,
Zdumiewam się i pytam się: co to jest, mój Panie?
Aż mi miłość odpowiada Twa zbyt wielka, Boże,
Iże Syn twój, Bóg wcielony, w stajni ma swe łoże.

Kędy członki święte sianem ostrem przyodziewa,
A mróz i wiatr bardzo przykry zewsząd go przewiewa;
Idę bliżej ku stajence, widzę iże sobie
Dosyć w lichym bo bydlęcym tron założył żłobie.

Wół i osioł parą swoją, coś go niby grzeją,
A z dzieciny łez strumienie obfite się leją:
Józef z matką ubolewa, widząc nowe dziwy,
Że z bydlęty wespół leży, Pan i Bóg prawdziwy.