18 września 2021

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Św. Kazimierz

OPIEKUN: młodzieży litewskiej. Jest przyzywany w przeziębieniach i w chwilach pokus cielesnych.

PATRON: Litwy. IMIĘ: pochodzenia słowiańskiego, znaczy „ten, który niszczy pokój”.

Urodził się w 1458 roku jako syn Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski i Litwy, i Elżbiety Habsburżanki. Stronił od wygód i zaszczytów, a kiedy w 1471 roku Węgrzy obalili swojego króla Macieja Korwina, oferując koronę młodemu Kazimierzowi on odrzucił tę propozycję. W swoim krótkim życiu (zmarł bowiem w wieku 25 lat) był wierny ideałom ascetycznym. Wspierał swego ojca w rządzeniu królestwem. Został kanonizowany w 1521 roku.

Przedstawia się go jako młodego mężczyznę w królewskich szatach, często z odłożoną koroną.