22 września 2021

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Leander z Sewilli

OPIEKUN: Jest przyzywany w chorobach reumatycznych.

IMIĘ: pochodzi z greckiego, znaczy „delikatny mężczyzna”.

Urodził się w Kartaginie około 545 roku, wybrał życie zakonne tak jak jego rodzeństwo: Izydor, Fulgencjusz i Florentyna. Zwalczał arianizm wyznawany przez Wizygotów, którzy rządzili Hiszpanią. Po dokonaniu nawróceń wśród ważnych członków rodziny królewskiej został wypędzony i schronił się w Konstantynopolu, gdzie nawiązał przyjaźń z przyszłym papieżem Grzegorzem Wielkim.

Wezwany do ojczyzny, został mianowany biskupem Sewilli. Zwołał trzeci Synod w Toledo, który usankcjonował nawrócenie królestwa wizygockiego na katolicyzm. Zmarł około 600 roku. Przedstawia się go w szatach biskupich.