15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Juliana z Nikomedi

OPIEKUNKA: rodzących. Jest przyzywana w chorobach zakaźnych.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „należąca do rodu Julia”.

Na początku IV wieku, w czasie prześladowań za Dioklecjana, jako młoda kobieta poniosła śmierć męczeńską. Rodzina chciała zmusić ją do poślubienia poganina, lecz ona odmówiła, zamierzając go nawrócić. Niedoszły małżonek kazał ją więc uwięzić, aby skłonić ją do odstępstwa. Juliana nie zaparła się wiary i w końcu została ścięta.

Według legendy, w więzieniu była kuszona przez diabła, który bił ją jej łańcuchami. Dlatego często przedstawia się ją z demonem w okowach u jej stop.