19 czerwca 2021

Sobota, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Romualda, opata

Św. Scholastyka

OPIEKUNKA: zakonu benedyktyńskiego
i dzieci cierpiących na konwulsje.

Jest przyzywana w czasie burz z piorunami, a także
dla uproszenia deszczu.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i oznacza „tę, która
uczy”.

Scholastyka była siostrą, być może bliźniaczką,
Świętego Benedykta. Urodziła się w Nursji
i żyła mniej więcej w latach 480–547.
Była mniszka benedyktyńską w klasztorze
żeńskim w Subiaco, a później w Plombarola
u stop Monte Cassino. Kult świętej rozpowszechnił
się zaraz po jej śmierci, choć początkowo
tylko w obrębie zakonu.
Przedstawia się ją w czarnym habicie mniszek
benedyktyńskich, a jej atrybutami są
gołębica i księga Reguły.