24 października 2021

Niedziela, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I

Trzydziesta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Teodor

OPIEKUN: żołnierzy i rekrutów.
IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „dar
Boga”.

Generał w Anatolii w IV wieku, należy do
najbardziej czczonych żołnierzy męczenników
Wschodu. Wiadomości o nim (mylonym
często z innym żołnierzem o tym samym
imieniu, również męczennikiem) opierają
się na mowie, jaką Grzegorz z Nyssy wygłosił
przy jego grobie w Euchaite w Poncie,
oraz na późniejszej Passio. Jego kult, początkowo
rozpowszechniony tylko na Wschodzie,
rozciągnął się na Zachód od VI wieku.
Przedstawiany jest w szatach żołnierza
z krucyfiksem.