31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta, porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
I Józef święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce Panna syna rodzi,
Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie od wschodu przybyli,
I dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla na królmi uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon dziś nasz wieczny Panie,
Któryś złożony na zielonym sianie.
Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony,
Wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.
Chrystus się rodzi...