18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta, porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
I Józef święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce Panna syna rodzi,
Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie od wschodu przybyli,
I dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla na królmi uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon dziś nasz wieczny Panie,
Któryś złożony na zielonym sianie.
Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony,
Wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.
Chrystus się rodzi...