15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Dorota

OPIEKUNKA: ogrodników, kwiaciarzy, piwowarów
i nowożeńców.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „dar
Boga”.

Dorota miała zostać zabita w Kapadocji
w czasie prześladowań za Dioklecjana, na
początku IV wieku. Według tradycji, po męczeństwie
posłała z nieba za pośrednictwem
anioła kwiaty i świeże owoce dla młodego
Teofila, który dla żartu poprosił ją o nie, kiedy
była prowadzona na męczeństwo. Jej kult
rozpowszechnił się głównie na Zachodzie.
Jest przedstawiana jako młoda dziewczyna
z koroną kwiatów na głowie oraz z innymi
kwiatami w fałdach sukni bądź w koszu.