24 stycznia 2021

Niedziela, III Tydzień zwykły
Rok B, I

Trzecia Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Andrzej Corsini (biskup)

PATRON: orędownik pokoju.
IMIĘ: pochodzi z greki i oznacza „dzielność,
odwagę”.

Andrzej urodził się w 1301 roku we Florencji,
w szlachetnej rodzinie Corsinich. Wstąpił
do zakonu karmelitów i w 1348 roku,
kiedy nastała dżuma, został jego przełożonym
prowincjalnym. Nie oszczędzał się
w pracy duszpasterskiej, nawołując w imię
Matki Bożej do pokoju i zgody między obywatelami.

W 1349 roku został wezwany, by
zastąpić zmarłego na dżumę biskupa Fiesole.
Następnie papież Urban V wysłał go, aby
przepowiadał w Bolonii. Zmarł w roku 1373,
został kanonizowany w 1629 roku.
Jest przedstawiany w szatach biskupich lub
w habicie karmelitańskim.