15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Jan Bosco

OPIEKUN: wychowawców, młodzieży, studentów,
wydawców.

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy
„Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.
Urodzony w Castelnuovo d’Asti w 1815
roku, był kapłanem oddanym wychowaniu
młodzieży i założycielem pierwszych szkół
zawodowych. Z racji swej nowej metody
wychowawczej doznawał prześladowań politycznych.

Zmarł w Turynie w 1888 roku,
kiedy jego dzieło było już rozpowszechnione
na całym świecie. Kanonizowany w 1934
roku, został ogłoszony w 1988 roku Ojcem
i Nauczycielem Młodzieży.
Jest przedstawiany zawsze w sutannie, często
w otoczeniu młodych ludzi.