12 czerwca 2021

Sobota, X Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Św. Akwilin

OPIEKUN: tragarzy.

IMIĘ: pochodzi z łaciny, znaczy „ciemny,
mroczny”.

Urodził się w X wieku w Wurzburgu, do
wiary formował się w Kolonii, gdzie został
kapłanem. Wielokrotnie proponowano
mu święcenia biskupie, ale on zawsze się
od nich uchylał, aby oddawać się dziełom
miłosierdzia i modlitwie.

Przybywszy do Pawii, walczył z herezjami ariańską i katarską,
ale zmarł około 1015 roku, zasztyletowany
przez grupę heretyków w Mediolanie.
Jego ciało, wrzucone do gnojowiska, zostało
przeniesione do kaplicy, znajdującej się
w bazylice Świętego Wawrzyńca, która następnie
otrzymała wezwanie świętego.
Jest przedstawiany w szatach kapłańskich
z palmą i sztyletem wbitym w szyję.