15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Tomasz z Akwinu

OPIEKUN: wykładowców akademickich, wytwórców
ołówków, księgarzy, studentów,
teologów.

IMIĘ: pochodzi z aramejskiego, oznacza
„bliźniak”.

Urodził się w Roccasecca (Lacjum) około
1225 roku, wychowywał się przy opactwie
Monte Cassino, gdzie dojrzało jego powołanie
zakonne. Został dominikaninem i studiował
początkowo w Paryżu u Alberta
Wielkiego, a następnie w Kolonii.

Napisał Sumę teologiczną, najbardziej systematyczną
próbę położenia filozoficznego i teologicznego
fundamentu pod naukę chrześcijańską.
Zmarł w 1274 roku, został kanonizowany
w roku 1323.

Jest przedstawiany w habicie dominikańskim,
ze słońcem na piersiach, piórem i gołębicą
symbolizującą natchnienie.