17 czerwca 2021

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Bł. Jerzy Matulewicz

PATRON: Litwy.
IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, oznacza
„uprawiający rolę”.

Urodził się 13 kwietnia 1871 roku we wsi
Lugine k. Mariampola. Święcenia kapłańskie
przyjął w roku 1898. W 1907 roku powołano
go do Akademii Duchownej w Petersburgu
na stanowisko kierownika katedry socjologii.
Zaprzyjaźnił się tam z ks. Wincentym
Sękowskim-Senkusem – ostatnim ze zgromadzenia
marianów zlikwidowanego przez
carat.

Przed ks. Senkusem złożył śluby zakonne
w roku 1909 postanawiając odnowić
zgromadzenie oraz pozyskać nowicjuszy.
Otworzył dla nich nowicjat we Fryburgu.
Od 1911 roku do końca życia pełnił funkcję
generała marianów. W latach 1918–25 był
arcybiskupem wileńskim.