30 lipca 2021

Piątek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

Święci Tymoteusz i Tytus

OPIEKUN: Święty Tymoteusz przyzywany
jest w chorobach żołądka.

IMIONA: Tymoteusz pochodzi z greckiego
i znaczy „ten, który czci Boga”; Tytus, pochodzi
z łaciny, znaczy prawdopodobnie
„obrońca”.

Uczniowie Świętego Pawła, żyli w I wieku.
Tymoteusz miał ojca poganina i matkę
żydówkę, później nawróconą i ochrzczoną
razem z nim. Spotkał Apostoła Pawła
w czasie jego drugiej podroży i został przez
niego wysłany jako biskup do Efezu. Tytus
był greckim poganinem, prawdopodobnie
nawróconym przez Pawła, którego był
mężnym współpracownikiem, zwłaszcza
w kwestii Koryntian i Soboru Jerozolimskiego.
Był biskupem Gortyny na Krecie.