22 września 2021

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Nawrócenie św. Pawła

IMIĘ: pochodzi z łaciny, oznacza „niskiego
wzrostu”.

Szaweł z Tarsu, który później zmienił imię na
Paweł, jako faryzeusz był zaciekłym prześladowcą
chrześcijan zaraz po zmartwychwstaniu
Jezusa. W trakcie podroży do Damaszku,
ukazał mu się Chrystus, mówiąc: „Ja jestem
Chrystus, którego ty prześladujesz”.

Z powodu tego nadzwyczajnego wydarzenia upadł
na ziemię i stracił wzrok, który odzyskał po
nałożeniu rąk przez Ananiasza, chrześcijanina
mieszkającego w mieście (świętego
wspominanego w tym samym dniu), od niego
otrzymał też chrzest. Święto Nawrócenia
Świętego Pawła obchodzono już w VI wieku.
W związku z tym szczególnym epizodem
święty jest przedstawiany zwykle jako silnie
zbudowany żołnierz, który spada z konia
i zostaje oślepiony.