13 listopada 2019

Środa, XXXII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Św. Wincenty z Saragossy

OPIEKUN: winiarzy.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i oznacza „zwycięski”.
Wincenty, męczennik z IV wieku, urodził się
w Huesca w Hiszpanii. Został najbardziej
zaufanym współpracownikiem biskupa Waleriusza
w Saragossie.

Poniósł męczeństwo
w tym mieście w czasie okrutnych prześladowań
za Dioklecjana, zarządzonych na ziemi
hiszpańskiej przez namiestnika Dacjana
w 304 roku.

Jest przedstawiany w szatach diakona, dalmatyce,
ze stułą założoną w poprzek, z palmą
męczeństwa.