21 stycznia 2022

Piątek, II Tydzień zwykły
Rok C, II

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy


Św. Sebastian (Męczennik)

OPIEKUN: łuczników, sportowców, tapicerów, straży miejskiej. Przyzywa się go w czasie zarazy.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „czcigodny”, „dostojny”, „wysoko postawiony”, „mądry”.

Sebastian pochodził z Galii, żył na przełomie III i IV wieku. Zaciągnięty do wojska Dioklecjana służył na obszarze między obecnym terytorium Francji i Włoch. Ten trybun gwardii pretorskich, nawrócony na chrześcijaństwo, najpierw doświadczył męczarni, przeszyty licznymi strzałami z łuku, a następnie został zamęczony pałkami, ponieważ nie chciał złożyć ofiary bogom. Ikonografia ukazuje świętego w momencie męczeństwa, przeszytego strzałami.