23 stycznia 2021

Sobota, II Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Św. Sebastian (Męczennik)

OPIEKUN: łuczników, sportowców, tapicerów,
straży miejskiej. Przyzywa się go
w czasie zarazy.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „czcigodny”,
„dostojny”, „wysoko postawiony”,
„mądry”.

Sebastian pochodził z Galii, żył na przełomie
III i IV wieku. Zaciągnięty do wojska
Dioklecjana służył na obszarze między obecnym
terytorium Francji i Włoch. Ten trybun
gwardii pretorskich, nawrócony na chrześcijaństwo,
najpierw doświadczył męczarni,
przeszyty licznymi strzałami z łuku, a następnie
został zamęczony pałkami, ponieważ
nie chciał złożyć ofiary bogom.
Ikonografia ukazuje świętego w momencie
męczeństwa, przeszytego strzałami.