31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Bóg się z Panny narodził

Bóg się z Panny narodził, By ludzi oswobodził. Ref. Tego dnia wesołego Narodzenia Bożego, Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy. Rozkwitła się lilija, nieskażona Maryja. Ref. Tego dnia... Porodziła nam Syna, O wesoła nowina! Ref. Tego dnia... Aniołowie śpiewają, Bogu chwałę oddają. Ref. Tego dnia... Pasterze się zbiegają W Betlejem Go szukają. Ref. Tego dnia... Trzej Królowie z darami Śpieszą i z pokłonami. Tego dnia... O ludu chrześcijański, śpiewaj chwałę w dzień Pański. Tego dnia...