6 sierpnia 2020

Czwartek, XVIII Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto Przemienienia Pańskiego

Św. Józef Sebastian Pelczar (biskup)

OPIEKUN: ubogich.

IMIONA: Józef z hebrajskiego znaczy „oby
Bóg dodał potomka”, Sebastian pochodzi
z greki, oznacza „czcigodny”.

Urodził się 17 stycznia 1842 r. we wsi Korczyna
koło Krosna. Jako biskup przeprowadzał
częste wizytacje parafii, zachęcał
wiernych do udziału w nabożeństwach
eucharystycznych, dbał o wysoki poziom
moralny i umysłowy duchowieństwa. Miał
wielkie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu,
Serca Pana Jezusa i Matki Bożej.

Skutecznie starał się o budowę nowych
kościołów i kaplic. Z jego inicjatywy powstawały
ochronki dla dzieci, kuchnie dla
ubogich, schroniska dla bezdomnych, szkoły
gospodarcze dla dziewcząt. Szerzył i promował
naukę społeczną papieża Leona XIII.