15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Antoni Opat

OPIEKUN: rzeźników, wędliniarzy, wikliniarzy
i zwierząt domowych. Jest przyzywany
przez chorych na półpaśca.
IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „urodzony
wcześniej”.

Antoni żył w Egipcie w latach 251–356.
W wieku dwudziestu lat został ascetą i żył
w samotności, znosząc ciągłe pokusy aż do
roku 306, kiedy to oddał się pracy z licznymi
uczniami. Zabierał głos w najważniejszych
kwestiach doktrynalnych Kościoła, wspierał
prześladowanych chrześcijan i zwalczał
arianizm. Jego kult szeroko rozpowszechnił
się w średniowieczu.
Przedstawia się go w szatach pustelnika,
z kijem w kształcie litery „T”, z dzwonkiem
i świnią.