20 listopada 2019

Środa, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Św. Paweł Pustelnik

OPIEKUN: wytwórców mat.

IMIĘ: z łaciny, znaczy „niskiego wzrostu”.
Pochodził z Teb, żył w Egipcie między III a IV
wiekiem. Udał się na pustynię, aby się schronić
przed prześladowaniami cesarza Decjusza.
Zachwycony samotnością, jaką oferowało
mu to miejsce, nie zmienił miejsca zamieszkania
nawet po śmierci władcy.

Jest uważany za pierwszego pustelnika.
Jego kult rozpowszechnił
się już w IV wieku w Egipcie, a od
XIII wieku w całej Europie.
Jest przedstawiany półnagi, z długą i niepielęgnowaną
brodą. Często towarzyszy mu
kruk z chlebem w dziobie.