15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Hilary z Poitiers

OPIEKUN: wygnańców.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „wesoły,
pogodny”.

Hilary urodził się w Poitiers około 315 roku.
Pochodził z rodziny pogańskiej, szukał
prawdy najpierw w filozofii, potem w Ewangelii.
To poszukiwanie doprowadziło go do
nawrócenia i wyboru życia mniszego, choć
miał żonę i był ojcem rodziny. W 350 roku,
krótko po przyjęciu chrztu, został ogłoszony
biskupem Poitiers.

Niestrudzenie zwalczał herezje, za co został skazany na wygnanie
przez cesarza Konstancjusza II. Autor traktatów
teologicznych, był pierwszym hymnografem.
Zmarł w 367 roku.

Jest przedstawiany w szatach biskupich
i przyzywany w razie ukąszeń przez węże.