19 października 2019

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy

Św. Liberata (dziewica i męczennica)

OPIEKUNKA: Jej wstawiennictwa przyzywa
się dla oddalenia smutnych myśli, aby odzyskać
pokój i pogodę ducha.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „już nie niewolnica”.
Córka gubernatora Galicji i Luzytanii, urodziła
się w 119 roku wraz z siostrą bliźniaczką
pod nieobecność ojca.

Matka Calsia, obawiając
się odrzucenia przez męża i podejrzenia
o niewierność, powierzyła dziewczynki mamce,
aby je utopiła. Uratowane i ochrzczone
przez Świętego Owidiusza, bliźniaczki zostały
wychowane w wierze chrześcijańskiej.

Po wybuchu prześladowań za cesarza Hadriana,
dziewczynki zostały skazane na śmierć przez
ich ojca. Liberata poniosła męczeństwo na
krzyżu około 140 roku. Jej kult rozpowszechnił
się w XVI wieku.

Święta jest przedstawiana jako ukrzyżowana.