17 czerwca 2021

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Bł. Grzegorz X (Papież)

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „ten,
który czuwa”.

Tebaldo Visconti urodził się w Piacenzy
około roku 1210. Został wybrany papieżem
w 1272 roku i przyjął imię Grzegorz X. Podejmował
starania o pokój, zwołał Sobór
Lyoński, który przejściowo przywrócił jedność
z Kościołem prawosławnym.

W czasie
obrad soborowych chciał mieć przy sobie
takich teologów, jak Tomasz z Akwinu i Bonawentura
z Bagnoregio. Zmarł w Arezzo po
powrocie z soboru w 1276 roku. Jego kult,
szybko rozpowszechniony wśród ludu, został
potwierdzony w 1713 roku przez Klemensa
XI, który ogłosił go błogosławionym.
Przedstawia się go w szatach papieskich,
bez szczególnej ikonografii.